Bookmark and Share

Úvod

Osm vstupních bytů ve Štefánikově ulici ve Dvoře Králové průběžně obsazovalo od září 2014 deset dospělých nájemníků a tři děti. Novostavba tak s přibytím obyvatel okamžitě ožila. Nájemníci se starají nejen o svůj dům, ale i o zahradu, kterou mohou využívat. Setkávají se při práci i odpočinku. Pravidelně se také schází s pronajímateli – tedy řeholními sestrami - které berou provozování bytů v Domě sv. Faustyny jako své poslání více než práci.

Obyvatelé mohou využít také pomoci služeb Sociální rehabilitace nebo Křesťanské psychologické poradny (Misericordia, o.p.s.), které mají v budově své sídlo. Osoby s dětmi mohou využít Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (Farní charita DKnL). Cílem startovacího bydlení je připravit své obyvatele na přesun do stálého bydlení. Z Domu sv. Faustyny by ideálně měl odcházet člověk samostatný, nezávislý na dávkách, s příslibem dlouhodobé nájemní smlouvy ve svém vlastním bydlení a s kompetencemi si toto bydlení udržet.

 

Přechod na spřátelené domény:

 

Myšlenka pro tuto chvíli

Toto praví Hospodin zástupů: Vynášejte pravdivé rozsudky a ať každý prokazuje svému bratru milosrdenství a slitování. Zacharjáš 7,9  

Nové fotogalerie

Fotogalerie Z našich pravidelných setkání
Z našich pravidelných setkání

15.04.2015 22:00

Tentokrát jsme slavili dvoje narozeniny najdenou :)))

Počet fotek ve fotogalerii: 4

Fotogalerie Zobrazit fotky Z našich pravidelných setkání

Fotogalerie Jaro na zahrádce
Jaro na zahrádce

15.04.2015 22:00

Počet fotek ve fotogalerii: 9

Fotogalerie Zobrazit fotky Jaro na zahrádce

Fotogalerie Setkání obyvatel Domu sv. Faustyny
Setkání obyvatel Domu sv. Faustyny

26.12.2014 21:00

a oslava 2. narozenin dvojčátek

Počet fotek ve fotogalerii: 4

Fotogalerie Zobrazit fotky Setkání obyvatel Domu sv. Faustyny